Slått/beitepussing i Oslo

Her finner du bønder som driver med slått/beitepussing i Oslo.